1) Huur van de vergaderlokalen Wit, Rood, Oranje     De optie wordt direct ingeschreven als huur maar kan
   geannuleerd worden.  Betaling na ontvangst van onze factuur.

2) Op de gehuurde dag kan u de sleutels afhalen in het
café g-huis
    Open: 15:00 -  --:--u.  Indien u de sleutels vroeger wenst bel je naar  0472 35 86 03
    De sleutels moet je daar ook terugbezorgen of afspreken met het café.
    De gehuurde locatie(s) zijn toegankelijk op de gehuurde datum vanaf 11:00u 
 
  De caféuitbater is ter plaatse bevoegd en heeft de leiding over de verhuringen.

3) Na de huur moeten de lokalen achtergelaten worden zoals voorzien is op de  check-list
    "Achterlaten van dit lokaal" die zijn aangebracht in elk lokaal.
 
  Plakband en/of duimspijkers zijn verboden. (Kaarsen verboden) 

    Bij gebruik van de zalen:
     
4) Dient u ons een contract te bezorgen. Dit vind je op onze website "prikbord". terug te bezorgen als.PDF
   of per post of in onze brievenbus Merelbekestraat 99, 9090 Melle. GEEN (SMARTPHONE) FOTO'S
   Er wordt een borg gevraagt, deze wordt bepaald naargelang de activiteit.

   Minstens twee weken voor de huurdatum stort u de huurprijs op onze rekening: 
    Gildenhuis vzw  (IBAN) BE91 0010 2688 8476     (BIC) GEBA BE BB   
    met vermelding van gehuurd lokaal en huurdatum.

   
5) Indien u de grote of kleine zaal huurt dan bestelt  u de benodigde dranken bij de
    café-uitbater
(aan winkelprijzen)  niet aan horecaprijs minstens één week voor uw zaalhuur
    (café g-huis: 0472 35 86 03 of 0478 70 18 85)
    De uitbater (zaaltoezichter) zal de bestelde dranken klaargezet hebben.
    U moet ze nog in de koeling plaatsen.
    Leeggoed en niet verbruikte drank plaatst u terug op dezelfde plaats.
    De winst die u uit de drankverkoop haalt is voor u.
   
6) Voor de meeste evenementen in de zaal dient u geen gemeentelijk evenementenformulier in te dienen.
    (   
     De gehuurde zalen moet(en) volledig in orde en gepoetst zijn de dag nadien voor 10:00u
     U kan zelf poetsen of dit overlaten aan ons, of door u aangestelde poetsdienst.
     Kosten worden aangerekend indien niet in orde
     De dag voordien en/of nadien kan u huren om klaar te zetten of te poetsen.(vergoeding)

    U huurt een (toneel)zaal. Er is geen personeel ter beschikking. Indien u bediening wenst kan u dit aanvragen

   
in het  café g-huis.  Zij verhuren ook muziekinstallaties.
 
  Er zijn prikborden en profielen om decoratie aan te bevestigen.
    In de grote zaal wordt de verwarming aan kostprijs verrekend.

    Maaltijden: U kan zelf een cateringbedrijf (traiteur) kiezen of via het café aanvragen. 
    Klaarmaken/opwarmen kan in het office voor de kleine zaal.
    Voor de grote zaal alleen in de buitenberging.(niet in het office)
    In de zalen mogen er geen gerechten klaargemaakt worden.
    Er worden geen gasflessen toegelaten in het Gildenhuis.(alleen in de buitenberging)
    Het Gildenhuis is niet in het bezit van een eetservies.
  
- Geen fuiven.