In deze rubriek kan u zien hoe de zaal kan versierd worden.
Deze versieringen werden geplaatst conform het huishoudelijk reglement aangaande het gebruik van de
bevestigingspunten, plakband en duimspijkers.